Evige løfter i Klosterneuburg 28. august

foto1.jpg
Dom Albert

 Se også:

Fredag 28. august avlegger Dom Albert Maczka fra augustinerkorherrene, kapellan i St. Paul menighet i Bergen, sine evige løfter i Klosterneuburg utenfor Wien. Den høytidelige messen finner sted i Stiftskirken i Klosterneuburg kl. 10.00. Etter messen er alle invitert til lunsj. Velkommen!

I likhet med flere av sine medbrødre hos augustinerkorherrene, var Dom Albert alt presteviet da han trådte inn i Klosterneuburg i 2005, han hadde virket tretten år som prest i Polen. Dom Albert avla første løfter i 2006 og ankom Bergen i november 2007. Som kapellan i St. Paul menighet har han et særlig ansvar for polsk sjelesorg, og han reiser i den anledning mye rundt og feirer messer ulike steder langt fra sognekirken.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. august 2009)

av Webmaster publisert 23.08.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04