Tilbakeviser påstander om liturgiske reformer

Foto: CNA

Den hellige stols pressekontor benektet mandag påstandene fra italiensk presse om at Pave Benedikt XVI gjør seg klar til å gjennomføre formelle forandringer i messeliturgien, med den intensjon å øke liturgiens hellighet, den såkalte "reform av liturgireformen".

Pressekontoret presiserte samtidig at det per i dag ikke finnes konkrete utkast til en forandring på messens riter. P. Ciro Benedettini, pressekontorets visedirektør, hevdet at "så langt finnes det ikke noe utkast til institusjonelle forandringer i de nåværende bøker".

Il Giornale

Uttalelsen kommer på bakgrunn av en artikkel fra Vatikan-kjenneren Andrea Tornielli i Il Giornale, som hevder at biskopene i Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen den 12. mars stemte for en rekke reformer i liturgien.

Forslagene skal ha blitt overlevert til Pave Benedikt XVI.

I følge Tornielli var det et overveldende flertall for å "gjenopprette en større grad av hellighet i messeritualet, fornye meningen bak sakramentstilbedelsen, gjeninnføre latin i messefeiringen og gjøre om på messens innledende del for å få en slutt på misbruk, eksperimentering og upassende kreativitet".

Biskopene skal også ønske å ratifisere at Den hellige kommunion skal mottas på tungen, og ikke i hånden. Tornielli hevder samtidig at flere bispekonferanser har fått godkjennelse fra Roma om å kunne gi håndkommunion.

De punktvise forslagene er i følge Tornielli ikke konkrete forslag ment for umiddelbar implementering, men snarere temaer til ytterligere studier og vurdering.

På tross av Den hellige stols tilbakevisning av påstandene, har allikevel journalisten Tornielli hatt en rekke nøyaktige forhåndstips om hva som rører seg i Vatikanet.

Les mer:

Ratzinger riforma la messa Basta con l'ostia sulla mano (Andrea Tornelli)

Tornielli: The "Reform of the Reform" Proposals Approved by the Pope (NLM)

Vatican reportedly weighing liturgical proposals for 'reform of the reform' (CWN)

CNA - Catholic News Agency (25. august 2009)

av Webmaster publisert 26.08.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04