Den hellige Monika et forbilde for kristne foreldre

Under søndagens Angelus-bønn mintes Benedikt XVI Den hellige Monika, Augustins mor og skytshelgen for mødre og hustruer, og andre hellige foreldre som bisto og støttet sine barn på veien mot hellighet.

Den hellige far trakk også frem Johannes Paul II`s apostoliske ekshortasjon ("pavelig formaning") Familiaris consortio, som et hjelpemiddel for nåtidens kristne familier som søker å leve et liv i hellighet.

Den hellige far kommenterte også den kommende miljøverndagen i Italia, og oppfordret de industrialiserte land til et økt samarbeid som gagner jordens fremtid.

Les mer:

St. Monica Led Son to God, Says Pope (Zenit)

CWN - Catholic World News (31. august 2009)

av Webmaster publisert 31.08.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04