Referat fra møte i Norsk Katolsk Bisperåd

Biskop Berislav Grgic, biskop-prelat av Tromsø, og biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg., biskop av Oslo og apostolisk administrator av Trondheim, var samlet i Oslo 20. - 21. august for møte i Norsk Katolsk Bisperåd. Dette var første møte i Norsk Katolsk Bisperåd siden biskop Grgic ble bispeviet 28. mars 2009 og overtok ansvaret for Tromsø stift, og biskop Eidsvig overtok ansvaret for Trondheim stift 8. juni i år.

I løpet av møtet diskuterte biskopene bl.a. bisperådets videre arbeid, den nasjonale liturgikommisjon og et nasjonalt religionspolitisk utvalg, feiringen av Olsok og kirkebladet «Broen».

Biskopene besluttet følgende:

Utnevnelser

Se: Utnevnelser i Norsk Katolsk Bisperåd

Vedtak

Før jul skal en nasjonal liturgikommisjon etableres, med medlemmer fra alle tre stift. Kommisjonen skal koordinere arbeidet med å få frem nye liturgiske bøker på norsk og revisjonen av de eksisterende liturgiske bøker, samt rådgi og assistere bisperådet, stiftene, menighetene og klostrene i liturgiske spørsmål. Biskop Eidsvig blir kommisjonens formann, med msgr. Torbjørn Olsen som vise-formann. Kommisjonens resterende medlemmer fastsettes ved neste møte i bisperådet. Kommisjonen skal støttes av et sekretariat bestående av p. Ragnar Leer-Salvesen (musikk) og Ole Martin Stamnestrø (tekst).

Før jul skal et nasjonalt religionspolitisk utvalg etableres, med medlemmer fra alle tre stift. Utvalget skal følge den politiske og samfunnsmessige utviklingen i religionspolitiske og andre spørsmål som angår Kirken; rådgi biskopene, stiftene og menighetene i disse og lignende spørsmål; og bistå arbeidet med høringssvar og andre uttalelser fra stiftene. Utvalgets medlemmer fastsettes ved neste møte i bisperådet.

Biskopene vil arbeide med i større grad å gjøre feiringen av Olav den Hellige, Norges evige konge, til en nasjonal feiring som inkluderer alle tre stiftene. Derfor vil begge biskopene delta ved Olsok-markeringen i Trondheim i 2010, og i forkant fremme valfarten til Trondheim og Stiklestad i stiftene.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. september 2009)

av Webmaster publisert 02.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05