Biskop Eidsvig oppfordrer katolikker til å skrive under på opprop mot aktiv dødshjelp

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo oppfordrer alle katolikker til å skrive under på kampanjen mot aktiv dødshjelp, Aksjon Livshjelp.

Bakgrunnen for oppropet er Fremskrittspartiets prinsippvedtak om å legalisere aktiv dødshjelp.

Kampanjen er et samarbeidsprosjekt mellom Kristelig Folkeparti og livsvernorganisasjonen Menneskeverd. Målet er 20 000 underskrifter før stortingsvalget.

Du kan skrive under på kampanjen på dets nettside Aksjon Livshjelp.

Lese mer om dødshjelp?

- Biskop Eidsvigs kommentar i Tidsskrift for Den norske legeforening: "Eutanasi og spøkelsene fra fortiden".

- "Har vi lov til å ta livet av gamle og syke?" av Olav Müller.

- "Lidelse og omsorg ved livets slutt". Nå på tilbud i St Olav bokhandel.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. september 2009)

av Webmaster publisert 04.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05