Norges Unge Katolikker søker organisasjonskonsulent

Norges Unge Katolikker (NUK) er en landsdekkende sammenslutning av katolske barne- og ungdomslag som har sitt utspring i de katolske menighetene i Norge. NUK er et fellesskap hvor barn og unge har sin egen plass og kan treffe andre katolikker. NUK som organisasjon baserer sitt arbeid på troskap til Kirken og arbeider i samråd med biskopene på stiftsplan, og sogneprestene i de enkelte menighetene. NUK støttes av biskopene i de tre katolske stiftene i Norge. Til grunn for alt NUKs arbeid ligger de tre nøkkelbegrepene Tro, Fellesskap og Handling, slik det er beskrevet i organisasjonens formålsparagraf.

Norges Unge Katolikker søker organisasjonskonsulent i 100% stilling. Vi søker en utadvendt person som kan være et naturlig midtpunkt i organisasjonen, og en tett samarbeidspartner for styret og hjelp til det frivillige arbeidet.

Stillingen er sentral i utformingen av det katolske barne- og ungdomsarbeidet i Norge. Den katolske kirke og det katolske barne- og ungdomsarbeidet er i sterk vekst og utvikling. Det er også ett av de mest flerkulturelle miljøene i Norge.

Av den grunn søker vi en engasjert og dyktig medarbeider som kan hjelpe oss i arbeidet med barn- og ungdom.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

- å gi støtte og hjelp til det frivillige arbeidet, spesielt på sentralt plan (i samarbeid med styret, utvalg og redaksjoner)

- å ha kontakt med NUKs lokallag; støtte og følge opp disse, samt støtte opp om barne- og ungdomsaktiviteter i menighetene for øvrig

- å arbeide med NUKs sentrale arrangementer; kvalitetssikring og oversikt

- å arbeide med informasjon og reklame for NUKs aktiviteter (blant annet gjennom blader, internett og nettsamfunn)

- å arbeide med administrative oppgaver som referatføring, utsendelser og annet

- å skrive og følge opp søknader

Ved ansettelsen vil det bli lagt vekt på:

- å være kontaktskapende og utadrettet (mye av arbeidet er rettet mot barn og ungdom)

- selvstendighet og gode samarbeidsevner

- god skriftlig og muntlig framstillingsevne

- utdanning og yrkeserfaring

- erfaring fra arbeid med barn og ungdom

- erfaring fra organisasjonsarbeid

Det er en fordel at søker har god kjennskap til Den katolske kirke og kan stå inne for dens lære. Arbeidstiden vil hovedsakelig være på dagtid, men noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Det må også påregnes en del møtevirksomhet og nær kontakt med samarbeidspartnere. Noe reising vil også være nødvendig.

Lønnstrinn 28-38 avhengig av kvalifikasjoner. Tiltredelse fra 1.november.

Søknad med CV sendes til leder@nuk.no innen 19.oktober. Eller per post til Norge Unge Katolikker Akersveien 16 A 0177 Oslo

Melding fra Norges Unge Katolikker (10. september 2009)

av Webmaster publisert 10.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05