Henrik Holm slutter som redaktør i tidsskriftet St. Olav

Henrik Holm

Henrik Holm slutter som redaktør i tidsskriftet St. Olav fra og med 1. desember 2009 (ferie i oktober/november). Han har ved siden av sin stilling som forsker ved universitetet i Hamburg fått en undervisningsstilling ved universitetet i Rostock. I tillegg er han tilknyttet Josef Pieper Arbeitsstelle i Paderborn med sin doktoravhandling om Josef Piepers virkelighetsforståelse.

Holm har vært redaktør i tidsskriftet siden september 2006.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. september 2009)

av Webmaster publisert 10.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05