Forlengelse av pastoralrådets funksjonsperiode og nye bestemmelser om menighetsrådsvalg

Meddelelser fra biskop Bernt Eidsvig CanReg. av Oslo vedrørende pastoralrådets funksjonsperiode og menighetsrådsvalg:

Forlengelse av pastoralrådets funksjonsperiode

For å samordne valgene til representanter i pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme og til medlemmer i menighetsrådene, forlenges funksjonsperioden for det nåværende pastoralråd med ett (1) år, frem til og med høstmøtet i 2010.

Menighetene og de ulike instanser som har representanter i pastoralrådet, bes foreta de nødvendige valg i forkant av rådets høstmøte 2010, som vil innlede en ny funksjonsperiode på to (2) år.

Valg til menighetsråd i Oslo katolske bispedømme

Alle menighetene i bispedømmet skal avholde valg til menighetsråd i partallsår (2010, 2012, 2014 osv.). Det gis ikke tillatelse eller dispensasjon til noe annet.

De menighetene som nå avholder valg i oddetallsår (2007, 2009 osv.), må legge om sine valg slik at alle menighetene senest i 2012 avholder valg i partallsår.

Sogneprestene i menigheter hvor det velges medlemmer til menighetsrådet i oddetallsår, og som derfor har valg i år, skal som en overgangsordning velge en av følgende to løsninger:

1) forkorte funksjonsperioden til det menighetsråd som nå velges til ett år, og avholde nyvalg i 2010, for så å avholde ordinært valg i 2012; eller

2) forlenge funksjonsperioden til det menighetsråd som nå velges til tre år, og avholde nytt og ordinært valg i 2012.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. september 2009)

av Webmaster publisert 17.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05