Opprettelse av ministrantråd i Oslo katolske bispedømme

 Se også:

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo meddeler opprettelse av ministrantråd i Oslo katolske bispedømme:

Ministrantrådet i Oslo katolske bispedømme, som er direkte underlagt biskopen, består av fem erfarne ministranter og en prest og utnevnes for en periode på tre år.

Rådet velger i sin midte en sekretær som koordinerer dets arbeid.

Rådet skal regelmessig informere biskopen om sitt arbeid.

Som førende for dets arbeid står det klart at rådet skal:

a) rådgi biskopen i spørsmål som angår ministrantarbeidet i bispedømmet;

b) bistå, dersom dette ønskes, menighetenes ministrantarbeid og de lokale mininstrantlag, samt kontakten mellom mininstrantlagene/det lokale ministrantarbeid og andre kirkelige institusjoner og organisasjoner;

c) arrangere årlige ministranhelger for junior- og seniorministranter;

d) utarbeide en ny ministrantbok for bispedømmet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. september 2009)

av Webmaster publisert 17.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05