Fransiskushjelpen lanserer bok om sorgtjenesten

Fransiskushjelpen har en tradisjon for at medarbeiderne møtes på Voksenåsen konferansehotell hver høst. Årets seminar finner sted 10. oktober kl. 9.30 - 12.00. Der lanseres boken "Du kommer ikke over det - men du kommer gjennom det" skrevet av Unni Ranheim med illustrasjoner fra Egil Nyhus. Boken tar for seg menneskers erfaring med sorg og sorgtjenesten i Fransiskushjelpen. Lanseringen er åpen også for andre interesserte.

Selv om mange i dagens samfunn har mistet troen på vår evne til å hjelpe hverandre, viser erfaringene til sorgtjenesten at det er fullt mulig å hjelpe seg selv og andre når man sørger.

Interesserte kan kontakte Fransiskushjelpen på 22 70 76 80 eller glie@fransiskus.no innen 30. september.

Vennlig hilsen stiftelsen Fransiskushjelpen

ved Britta Hjertaas, organisasjonsleder og Johanna Lundereng, leder for sorgtjenesten

Melding fra Fransiskushjelpen (22. september 2009)

av Webmaster publisert 22.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05