Pave Benedikt til Tsjekkia: Kristus er vår styrke!

Fredag reiser Pave Benedikt XVI på sin 13 apostoliske utenlandsreise. 81 journalister følger han på flyet til Praha, hvor første stopp er et besøk til Vår Frue av Seierens kirke. Her finnes den berømte statuen "Jesusbarnet av Praha" (se video til høyre!).

I løpet av det tre dager lange besøket skal Den hellige far møte prester og ordensfolk, akademikere, unge troende og offisielle representanter fra regjeringen. Det er også planlagt en økumenisk samling.

Temaet for reisen lyder: "Kristi kjærlighet er vår styrke!"

Statistikk

Den Tsjekkiske republikk har rundt 10 380 000 innbyggere. Av disse er ca. 3.3 millioner katolikker, altså 31,7 % av befolkningen.

Landet har 20 biskoper, 1956 prester, 1725 ordenssøstre, 160 medlemmer av sekularinstitutter og 1109 katekeselærere.

15977 personer er registrert i 79 ulike katolske utdanningsinstitusjoner, i alt fra barnehager til universiteter. Av andre institusjoner som eies av Kirken kan nevnes 50 sykehus, 98 helseklinikker, 134 eldre- og sykehjem, 59 barnehjem og 58 familierådgivningssentre.

Tsjekkia hadde pavelig besøk senest ved Pave Johannes Paul 11 i 1997. Den forhenværende paven var tre ganger i landet: 1990, 1995 og 1997.

Eiendomstvister

20 år etter kommunistregimets fall er tilbakelevering av konfiskerte kirkelige eiendommer fremdeles et uløst tema. I følge kardinal Miloslav Vlk, erkebiskop av Praha, foregår det fremdeles forhandlinger mellom Kirken og myndighetene.

Interesserte kan følge Pavens offisielle program live på EWTN.

ZEN - Zenit; Andreas Dingstad (25. september 2009)

av Webmaster publisert 25.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05