Bevar den kristne arv!

Den kristne arv, Kirkens misjon, ateisme og kommunisme, dagens utfordringer med relativisme og konsumerisme. Dette er gjennomgangstemaer fra pavens taler i helgens besøk i Tsjekkia.

I sin apostoliske reise til Tsjekkia har Den hellige far i helgen hatt ett tettpakket program. Etter sitt intervju om bord på flyet ble Benedikt XVI mottatt på flyplassen av president Václav Klaus, hvor Paven minnet om landets kristne arv gjennom misjonsarbeidet til De hellige Kyrillos og Methodios, apostlene for Moravia.

Jesulus Pragensis

I sitt besøk til Jesulus Pragensis, henvendte paven seg direkte til de tilstedeværende barna:

"Vær lydige og snille som Jesusbarnet, vær en støtte for deres foreldre som han var. Vær Jesu oppriktige kamerater og henvend dere til ham med tiltro. Be for dere selv, deres foreldre, slektninger, lærere og kamerater og be for meg også".

Talen ble forøvrig "forstyrret" i reisens komiske øyeblikk da en edderkopp krøp rundt på pavens hvite kappe, noe Benedikt så ut til å ta med stor fatning.

Møte med det diplomatiske korps

I sin tale til det diplomatiske korps og representanter fra myndighetene, understreket han at Europa er mer enn et kontinent, det er også et åndelig hjemland som kjennetegnes av frihet og kristne verdier.

Økumenisk møte

Under et møte med kristne ledere fra det tsjekkiske økumeniske kirkeråd, påpekte Benedikt at Evangeliet ikke er en ideologi, men snarere at det kaster lys over den menneskelige persons verdighet i generasjon etter generasjon. Den hellige far bemerket ovenfor møtedeltagerne at "når Europa lytter til kristendommens historie, hører den sin egen".

Utendørsmesse i Brno

Over 120 000 mennesker, mange i tradisjonelle lokale folkedrakter, hadde møtt frem da Benedikt feiret messe på flyplassen i Brno, Tsjekkias nest største by. Messen foregikk på latin, og Den hellige far proklamerte Kristus som menneskehetens eneste sikre håp. I en verden som legger for mye tillit til de menneskelige prosjekter, så er dette det budskapet kristne er kallet til å vitne om hver dag, bemerket Paven.

Avslutningsmesse

Mandag formiddag, den siste av det tre dager lange besøket, feiret Den hellige far utendørsmesse foran 40 000 troende i Stara Boleslav, rundt 25 kilometer fra Praha. I sin preken trakk Benedikt frem eksemplet fra landets nasjonalhelgen, Den hellige Venceslas, som feires mandag 28. september, og reflekterte rundt hellighetens plass i dagens verden:

"Vi spør oss: i våre dager, er hellighet fremdeles relevant? Eller vurderes den nå som uattraktiv og uviktig? Legger vi ikke i dag mer vekt på verdslig suksess og ære? Men hvor lenge varer en slik verdslig suksess, og hvilken verdi har den?", spurte Paven.

Pavens besøk har fått positiv omtale i tsjekkiske medier, og Kirken berømmes blant annet for å ha bidratt til kommunismens fall for 20 år siden.

Alle taler og fullstendig program finnes på Vatikanets offisielle nettside for besøket.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); Andreas Dingstad (28. september 2008)

av Webmaster publisert 28.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05