Kirken som 'kreativ minoritet'

Den katolske kirke bør fungere som "en kreativ minoritet" i dagens sekulære samfunn. Dette uttalte Pave Benedikt XVI i et intervju til medfølgende journalister om bord på flyet til Tsjekkia lørdag.

Den hellige far hevder at det er de "kreative minoriteter som avgjør fremtiden".

"Den katolske kirke må se på seg selv som en kreativ minoritet med en arv av verdier som ikke tilhører fortiden, men som i høyeste grad er en levende og relevant kraft, som må realiseres og presenteres i den offentlige debatt". Samtidig sier paven at Kirken må utfordre den sekulære verden til å grave dypere i sin sannhetssøken, mens den sekulære verden utfordrer de troende til å være apostoliske.

Kommunismens fall

Benedikt kommenterte også det tsjekkiske samfunn når han bemerket at søken etter sannhet spilte en avgjørende rolle under kommunismens fall. Her siterte han Vaclav Havel, den første presidenten i den tsjekkiske republikk: "Diktaturer er bygget på løgner, og hvis løgnene overvinnes - hvis ingen lyver lenger, hvis sannheten kommer frem i lyset - så vil det også bli frihet".

Bind to av "Jesus fra Nasaret"

Under flyreisen svarte paven også på spørsmål om sitt skadde håndledd, som ifølge ham selv ennå ikke er fullt leget. Benedikt har på tross av skaden vært i stand til å skrive, og bekrefter at bind to av sin meget populære bok "Jesus fra Nasaret" ventes utgitt våren 2010.

Les mer:

- Interview with Benedict XVI aboard the papal plane (National Catholic Reporter)

CWN - Catholic World News; Andreas Dingstad (28. september 2008)

av Webmaster publisert 29.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05