Bernard Longley ny erkebiskop av Birmingham

 

Erkebiskop-elekt Bernard Longley

Vatikanet/London, 1.10.2009 (KI/KAP) - Pave Benedikt XVI utnevnte torsdag den 1. oktober Bernard Longley til ny erkebiskop av Birmingham. Den 54 år gamle erkebiskop-elekten er nå en av de fire hjelpebiskopene i erkebispedømmet Westminster i London. Han overtar erkebispesetet i Birmingham etter Vincent Nichols, som den 3. april i år ble utnevnt til ny erkebiskop av Westminster da kardinal Cormac Murphy-O'Connor gikk av etter oppnådd pensjonsalder.

Bernard Longley ble født den 5. april 1955 i Manchester i England. Han studerte først ved Royal Northern College of Music før han studerte engelsk litteratur ved New College i Oxford. Deretter studerte han teologi og ble presteviet den 12. desember 1981 i St John's Seminary i Wonersh for bispedømmet Arundel and Brighton (A&B). Hans første prestestilling var som kapellan ved St Joseph's i Epsom og kapellan for psykiatriske sykehus. Deretter studerte han videre ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma og tok doktorgraden i dogmatikk.

Etter sin retur til England virket han som professor i dogmatisk teologi ved seminaret i Wonersh (1987-96). I 1991 ble han utnevnt til formann i Surrey for bispedømmets kommisjon for kristen enhet, og i 1996 ble han utnevnt til nasjonal økumenisk ansvarlig ved den katolske bispekonferansen for England og Wales. I 1999 ble han valgt til moderator for «Churches Together in Britain and Ireland». Mellom 2001 og 2003 var han assisterende generalsekretær for bispekonferansen med ansvar for spørsmål om økumenikk og interreligiøs dialog.

Den 4. januar ble Bernard Longley utnevnt av pave Johannes Paul II (1978-2003) til hjelpebiskop i Westminster og titularbiskop av Zarna. Han ble bispeviet den 24. januar 2003 i Westminster Cathedral i London av kardinal Cormac Murphy-O'Connor, mens medkonsekratorer var biskopene Arthur Roche og Kieran Thomas Conry. I Westminster var han formann for pastoralrådet og hadde det pastorale ansvaret for dekanatene (deaneries) Camden, Hackney, Islington, Marylebone, Tower Hamlets og Westminster.

Kathpress/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (1. oktober 2009)

av Webmaster publisert 01.10.2009, sist endret 13.01.2014 - 10:46