Nytt tilbud til arbeidsinnvandrere fra Polen

Jolanta Gluksman

Den polske sjelesorgen i Oslo katolske bispedømme har sammen med Jolanta Gluksman startet et nytt informasjonsinitiativ for polske arbeidsinnvandrere.

Jolanta Gluksman vil påta seg arbeidet med å veilede i administrative saker, tolke og hjelpe til med diverse spørsmål som polske arbeidsinnvandrere måtte ha.

Jolanta er ansatt i 20 % stilling i bispedømmet fra 1. oktober 2009. Hennes kontortid er 18.00-20.30 hver torsdag, på det polske kontoret i Akersveien 16 A, Oslo. En konsultasjon beregnes til 20 minutter. Bestilling av tid, samt spørsmål, rettes til den polske sjelesorg ved Margareta Tumidajewicz.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. oktober 2009)

av Webmaster publisert 02.10.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05