Kurs for polske kvinner med barn bosatt i Norge

 Se også:

Den polske sjelesorg i Oslo katolske bispedømme starter i uke 41 et åtte ukers kurs for polske kvinner med barn bosatt i Norge. Kurset holdes i Mariagården (Akesveien 16, Oslo), mandager fra kl.18.00 til 20.30. Første kurskveld blir 5. oktober.

Kurset vil omfatte veiledning og opplæring i helsesystem, skolesystem, arbeidsliv, forsikringer og økonomi og andre aspekter ved det norske samfunn. Deler av kurset vil foregå på norsk, for å innføre et norsk vokabular - og på den måten bidra til "hjelp til selvhjelp". I tillegg de praktiske aspektene, vil kurset være en møteplass hvor kvinnene kan bli kjent og knytte verdifulle kontakter.

Kurset vil i stor grad basere seg på Integrasjon- og mangfoldsdirektoratets (IMDIs) nye informasjonsbrosjyre, "Ny i Norge".

Høstens kurs blir et pilotprosjekt, som forhåpentligvis vil kunne bli utvidet til flere menigheter i 2010.

Detaljert program for vil følge. For spørsmål og/eller informasjon, kontakt OKBs rådgiver for innvandrersjelesorgen, Margareta Tumidajewicz.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. oktober 2009)

av Webmaster publisert 01.10.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05