Nordmann i Det pavelige akademi for sosialvitenskapene

Janne Haaland Matlary. Fra NHOs Årskonferanse 2009. Foto: Kjetil Ree - Wikimedia Commons

Professor Janne Haaland Matlary ble den 1. september utnevnt til medlem av Det pavelige akademi for sosialvitenskapene.

Akademiet ble opprettet i 1994 av Pave Johannes Paul II. Dets mål er å fremme studiet og fremdriften av sosialvitenskapene; derunder økonomi, sosiologi, jus og statsvitenskap.

Matlary er fra før medlem i Det pavelige råd for familien, og Oslo katolske bispedømmes kommisjon for Rettferdighet og fred.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. oktober 2009)

av Webmaster publisert 05.10.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05