Pressemelding fra St. Josephsøstrene av Chambérys 28. generalkapittel

PRESSEMELDING

St. Josephsøstrene av Chambérys 28. generalkapittel

Roma, 3. oktober 2009

"La oss gå ut over en spiritualitet som er langt borte fra livets virkelighet og mot en mystikk som er basert på Guds ord". Med disse ord åpnet sr. Lorraine Marie Delaney, generalforstanderinne for St. Josephsøstrene av Chambéry, kongregasjonens 28. generalkapittel. 59 delegater er samlet til dette store møtet, som holdes i Roma, Our Lady, Mother of Mercy Retreat House, Via di Monte Cucco, i tiden 3. - 30. oktober 2009. Sammen skal de planlegge kongregasjonens fremtid.

Delegatene kommer fra 12 forskjellige nasjoner og representerer ca. 2000 ordenssøstre som lever og virker på fem kontinenter.

Blant delegatene er for første gang seks representanter for kongregasjonens nyere medlemmer. Kapittelets tema, som er "St. Josephsøstrene i dag", utfordrer til å svare med håp og liv på jordens påtrengende behov og driver søstrene til en åpenhet overfor nye strømninger fra verden som nødvendiggjør at våre prioriteter og vår måte å leve Evangeliet på, revurderes.

Ved sine åpningsord utfordret sr. Lorraine kapittelmedlemmene til å "gå utover et ordensliv som er profesjonelt, veltilpasset og behagelig, mot det som er profetisk og modig og som fremmer nye alternativer." Hun utfordret medlemmene til å gå ut over et tradisjonelt, praktisk ordensliv mot et ordensliv som er ydmykt, enkelt og menneskeliggjort, mens vi deler de samme betingelser som de fattige. Hun understreket også viktigheten av å gå utover det trygge og veletablerte for å leve i de farefylte og utfordrende grenseområdene, hvor de marginaliserte i vår verden roper ut sin nød. . Kapittelforsamlingen har til oppgave å se på nåværende praksis og å stake opp retningen for de neste seks år for den nye generalledelsen, som skal velges.

Kapittelet og forsamlingen kan følges daglig via websiden www.csjchambery.org.

Sr. Mariaelena Aceti

UFFICIO STAMPA - Press Office

(Oversatt av sr. Marie-Kristin Riosianu)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. oktober 2009)

av Webmaster publisert 08.10.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05