Håp for Afrika


Håp for Afrika. Den afrikanske bispesynode er nå inne i sin fjerde arbeidsdag. De 224 delegatene fra 53 ulike land skal i løpet av drøye tre uker diskutere temaer som fred, forsoning, rettferdighet, AIDS, forholdet til islam, bærekraftig utvikling, men også om kirkens vekst og utfordringer i et kontinent hvor ca. 17,5 % er katolikker.

Den første uken er satt av til generelle diskusjoner om hele det afrikanske kontinent, før delegatene senere vil dele erfaringer fra land til land.

Kirken må rydde i eget hus. Vatikan-kjenneren John Allen skriver i sin dekning at en del av fokuset så langt ikke nødvendigvis har vært på de "store ting", men snarere på de spesifikke internkirkelige utfordringer som må løses før Kirken i Afrika kan fremstå som en troverdig aktør i freds- og forsoningsarbeidet.

Samarbeidsproblemer mellom geistlige med ulik etnisitet- og stammebakgrunn, behovet for en klarere 'afrikansk katolisisme' som motvekt til de evangelikales fremmarsj, å kunne tilby kirkelige ansatte en levedyktig lønn etc. Dette er utfordringer som fremstående deltagere i synoden så langt har tatt opp.

"Fredens fiender". Utfordringene til den afrikanske kirke ble illustrert i praksis tirsdag da den kongolesiske erkebiskop François-Xavier Maroy Rusengo, måtte forlate synoden og vende hjem grunnet ferske voldshandlinger i sitt bispedømme.

To av hans prester ble kidnappet for løsepenger, og kirkelig eiendom satt i brann under angrepene.

"Måtte din vilje skje, måtte ditt fredens rike komme", sa erkebiskop Rusengo før han forlot synoden for å konfrontere de han kalte "fredens fiender".

Vår frue av rosenkransen. Onsdag kunngjorde Benedikt XVI at synoden betros og overgis til Vår frue av rosenkransen:

"Måtte det afrikanske folk gjennom Kirkens virke gjenoppdage forsoningens, rettferdighetens og fredens sti", uttalte Den hellige far.

Andreas Dingstad. Kilder: Zenit, NCR, allAfrica (8. oktober 2009)

av Webmaster publisert 08.10.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05