Gi oss mer innflytelse!

To biskoper og en nonne snakker etter fredagens synode. (CNS/Paul Haring)

'Forestill dere en kirke uten kvinner'

Fredagens sesjon på Den afrikanske bispesynode var satt av til kvinners plass i den Afrikanske kirken.

S. Felicia Harry, superiorinne av 'Misjonssøstrene av Vår Frue av Apostlene' fra Ghana, sa i sin adresse at Kirkens kvinner er glade for å "være katekeselærere, dekorere kirker, vaske, reparere og sy messeklær," men at de også ønsker å delta i sogne- og bispedømmeråd.

S. Harry påpekte også kvinners ønske om å samarbeide "ikke bare etter at avgjørelsene skal implementeres," men også når avgjørelsene tas.

"Vi ønsker ikke å ta over ansvaret fra sognepresten; kun det å være en likeverdig partner i Herrens vingård," sa superiorinnen før hun oppfordret biskopene til å bruke to minutter på å forestille seg en Kirke uten kvinners aktive deltagelse.

En erkebiskops reaksjon. "Jeg tør ikke engang å forestille meg et slikt scenario," kommenterte erkebiskop Charles G. Palmer-Buckle av Accra, Ghana.

"I Afrika er 75 prosent av befolkningen i kirkene kvinner - vi må være ærlige her - og det er ikke bare i Den katolske kirke; alle de evangeliske og andre kirker anerkjenner dette. Uten kvinner ville de fleste kirker vært kjedelige, og vi ville ikke fått fremsatt bønner som ville vært særlig relevante," sa erkebiskopen av Accra.

Ghaneseren avsuttet med å bifalle s. Harrys oppfordring til biskopene om å anerkjenne kvinners bidrag, og samtidig øke tilretteleggingen for at kvinners talenter tas i bruk i hele Kirken.

Polygami. En annen utfordring for afrikanske kvinner er, i følge den ghanesiske biskopen Matthew Kwasi Gyamfi, kvinner som gifter seg med en mann som igjen tar flere koner. I følge Gyamfi skaper dette hodebry for mange prester, da kvinner i denne situasjonen ofte blir nektet enkelte sakramenter, siden hun er i et forhold som ikke Kirken anerkjenner.

Gyamfi ba derfor synoden om å vurdere egne unntak for slike tilfeller, slik at kvinnene kan få full sakramental deltagelse i Kirken.

Les mer:

Women at synod urge bishops to face reality of discrimination (CNS)

African nuns tell Vatican they want more influence (AFP)

CNS - Catholic News Service; Andreas Dingstad (9. oktober 2009)

av Webmaster publisert 12.10.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05