Kaller fredsprisen til Obama 'prematur'

President Barack Obama

Vatikanets "halvoffisielle" dagsavis L'Osservatore Romano kaller fredspristildelingen til president Barack Obama for "prematur", og mer som en invitasjon til å velge fred gjennom politikken.

Tildelingen er i følge avisen også tvilsom grunnet Obamas standpunkt vedrørende ulike bioetiske spørsmål, da spesielt abort.

Artikkelen påpeker at "tildelingen av Nobels fredspris til Barack Obama har kommet overraskende på de fleste, først og fremst på den amerikanske presidenten selv".

"I løpet av de siste 90 år har prisen aldri blitt tildelt til en sittende amerikansk president - da den ble tildelt Jimmy Carter i 2002 var det allerede en god stund siden han satt ved makten - men var allikvel fremdeles involvert i politikk og var dermed i stand til å fatte en rekke avgjørelser som fremmet fredens sak".

På bakgrunn av dette er det kanskje derfor at "kommentatorer nesten enstemmig tolker prisen som en måte å presse Obama til pasifistiske veivalg når hans administrasjon nå fortsetter med sitt arbeide".

L'Osservatore setter også spørsmålstegn ved Obamas administrasjon sin opptreden i Irak og Afghanistan, ved å hevde at dens avgjørelser ser ut til å ville finne en middelvei mellom "troskap til de pasifistiske uttalelsene fra valgkampen, og en mer virkelighetstro og realistisk politikk, av mange definert som en fortsettelse av 'krigshisseren' Bush".

Denne vaklende politikken ligner den tilnærmelsen Obama har tatt i "de store bioetiske spørsmål, først og fremst abortsaken". Presidentens tilnærmelse har også skapt store kontroverser blant amerikanske katolikker, skriver avisen.

L'Osservatore Romano minner samtidig om tildelingen av fredsprisen til Mor Teresa i 1979:

"Obama bør minnes på at han i 1979 ble forutgått av Mor Teresa, som i sin takketale hadde motet til å proklamere at den groveste krigen med det største antall falne er den legaliserte og tilrettelagte internasjonale praktiseringen av abort".

Johannes Paul II var også en kandidat til Nobels fredspris flere ganger, men fikk aldri tildelt prisen, selv ikke i 2003 da han fordømte Irak-krigen, påpeker avisen og kaller dette for inkonsekvent av nobelkomiteen:

"Pave Wojtyla ble av komiteen vurdert som for 'konservativ' på andre områder, og de fryktet at en tildeling ville fremstå som om man favoriserte Den katolske kirke fremfor andre religioner. Deres frykt er nå tydeligvis overvunnet sett i lys av det kontroversielle valget av Obama", sier den Vatikanbaserte avisen, og påpeker at utvelgelsesprosessen har blitt fastlåst i politisk korrekthet.

På tross av dette, avslutter artikkelen, "må man samtidig, som Den hellige stols pressesjef har uttalt, glede seg over anerkjennelsen av president Obamas forsøk på atomnedrustning og hans personlige tilbøyelighet til en fredssøkende politikk fremfor den som søker en bekreftelse av amerikansk verdensmakt".

CNA - Catholic News Agency; Andreas Dingstad (12. oktober 2009)

av Webmaster publisert 13.10.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05