Adventsaksjonen med fersk nettside

Adventsaksjonen 2009 har nå fått egne nettsider. Her finner du informasjon om årets- og tidligere adventsaksjoner, spennende nyhetsartikler og informasjonsmateriell.

Adventsaksjonen 2009 har tittelen Helse i Vietnam. Den samler inn penger til et prosjekt Caritas Norge arbeider med for å bedre forholdene for Aids-syke. Prosjektet handler blant annet om å skaffe nødvendig behandling og medisiner til Aids-syke i Vietnam, samt å bygge opp sentre hvor de kan oppholde seg og få en meningsfylt hverdag, i stedet for å bli utstøtt fra samfunnet.

Ved å støtte Adventsaksjonen 2009 kan du være med på å gi disse menneskene et verdig liv. Du kan støtte Adventsaksjonen både ved å stille deg til tjeneste for ungdommene i din lokale menighet, og ved å gi penger.

Det er mulig å bidra både gjennom den lokale innsamlingen, og direkte til kontonummer: 3000 16 91410.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. oktober 2009)

av Webmaster publisert 13.10.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05