Saligkåring i Toledo

Den salige Cyriacus Maria Sancha y Hervás (1833-1909)

Toledo (KI) - Søndag den 18. oktober 2009 ble den spanske kardinalen Cyriacus Maria Sancha y Hervás (1833-1909) saligkåret i katedralen i Toledo i Spania. Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av pave Benedikt XVI selv, men av hans personlige utsending, i dette tilfelle erkebiskop Angelo Amato SDB, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet.

Cyriacus Maria Sancha y Hervás ble født den 17. juni 1833 i Quintana del Pidio nær El Burgo de Osma i bispedømmet Osma i regionen Castilla y León i Spania. Han ble presteviet den 27. juni 1858 i Osma og studerte deretter ved det pavelige universitetet i Salamanca, hvor han tok lisensiatgraden i teologi. Fra 1858 til 1862 var han lektor i filosofi i seminaret i Osma. Deretter dro han til erkebispedømmet Santiago de Cuba sammen med den nyutnevnte erkebiskopen Primo Calvo, og der tjente han fra 1862 til 1876 som kansellisekretær og professor i moralteologi ved bispedømmets seminar. Den 5. august 1869 grunnla han kongregasjonen Barmhjertige Søstre (Las Hermanas de la Caridad), nå instituttet «Barmhjertige Søstre av kardinal Sancha».

Erkebispesetet i Santiago de Cuba ble vakant da erkebiskop Calvo døde i 1868, og den spanske republikanske regjeringen utnevnte i 1873, uten Den hellige Stols godkjennelse, p. Pedro Llorente Miguel til ny erkebiskop. Både kapitularvikaren, Msgr. José María Orberá Carrión, og hans sekretær, Msgr. Sancha, motsatte seg utnevnelsen og ble fengslet for sin motstand. Skismaet endte i 1874 og begge ble løslatt.

Den 28. januar 1876 ble Cyriacus utnevnt til hjelpebiskop av Toledo med sete i Madrid og titularbiskop av Areopolis av den salige pave Pius IX (1846-78). Han ble bispeviet den 12. mars 1876 i Madrid. Han ble den 27. mars 1882 utnevnt til biskop av Ávila av pave Leo XIII (1878-1903). Han ble foreslått av dronning María Cristina som erkebiskop av Santiago de Compostela, men i stedet utnevnte Den hellige stol ham den 10. juni 1886 til biskop av Madrid (Madrid y Alcalá de Henares). Han ble den 11. juli 1892 utnevnt til erkebiskop av Valencia. I konsistoriet den 18. mai 1894 ble erkebiskop Sancha kreert til kardinalprest av pave Leo XIII, og han mottok den 2. desember 1895 den røde hatten og titularkirken San Pietro in Montorio. Han ble den 24. mars 1898 utnevnt til spansk primas som erkebiskop av Toledo etter Antolín Monescillo y Viso. Han fikk samtidig tittelen som titularpatriark av Vestindia, som gjorde ham til titularoverhode for alle spanske militære biskoper og kapellaner. Han deltok på konklavet i 1903 som valgte den hellige pave Pius X (1903-14).

Kardinal Sancha døde den 26. februar 1909 i Toledo og ble gravlagt i byens katedral. Den 28. april 2006 ble hans «heroiske dyder» anerkjent og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). I mars 2008 begynte feiringen i Spania og Amerika av hundreårsdagen for hans død. Den 17. januar 2009 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (17. oktober 2009)

av Webmaster publisert 17.10.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05