Velkommen til søndagsskoleseminar 2010

OLFB-logoen i kirkeårets farger

 Se også:

Ressursdag for Ordets liturgi for barn 30. januar

Oslo katolske bispedømme utga i fjor Retningslinjer for Ordets liturgi for barn, og mange menigheter har etablert, eller ønsker å starte opp med, ordninger med Ordets liturgi for barn (også kalt søndagsskole) i søndagsmessene. Fjorårets søndagskoleseminar samlet over 30 deltagere fra hele landet, og lørdag 30. januar 2010 inviterer Barneutvalget i Norges Unge Katolikker og Kateketisk Senter til en ny ressursdag med fokus på denne tjenesten for barn i menighetene.

Formålet med denne ressursdagen er å hente inspirasjon, ideer, praktiske tips og metoder til å drive med Ordets liturgi for barn i menighetene.

Programmet vil fokusere blant annet på bruk av musikk, på flanellografen som hjelpemiddel og på hvordan vi kan formidle troens store mysterier til barn. Det vil bli innlegg og praktiske øvelser ved Helge Landmark, Kristine Dingstad, Sunniva Vang Kristiansen og Eivor Oftestad.

For hvem? Alle søndagsskolelærere og de som er interesserte i å begynne som søndagsskolelærere i menigheter i OKB, Midt-Norge stift eller Nord-Norge stift, samt andre som driver trosformidling til små barn.

Tid: Kl. 10.30 - 17.00 (ankomst og registrering fra kl. 10.00)

Sted: Akersveien 16 i Oslo, "Mariagården".

Påmelding: via skjema på www.katetese.no - "Søndagskole" (nederst på siden), eller send en e-post til kateketisk.senter@katolsk.no med ditt navn, mobilnummer og din menighet. (Kateketisk Senter kan også kontaktes på telefon: 23 21 95 50 / 51.

Påmeldingsfrist 11. januar 2010.

Det er ingen deltageravgift, og det vil bli servert lunsj.

Detaljert program

Kl. 10.00 Registrering

Kl. 10.30 Velkommen og presentasjonsrunde

Kl. 10.45 Hva er Ordets liturgi for barn?

Kl. 11.00 En smakebit fra søndagsskolen

Kl. 11.15 Hvordan formidler vi de store mysteriene i den kristne tro for barn? ved Eivor Oftestad

Kl. 12.00 Lunsj, deretter mulighet for å gå og handle i St. Olav bokhandel

Kl. 13.15 Betydning og bruk av sang og musikk i søndagskolen med praktiske tips og sangøvelse ved Helge Landmark og Kristine Dingstad

Kl. 14.30 Presentasjon kommende katolske barnebøker fra St. Olav Forlag, ved Kristine Dingstad

Kl. 14.45 Pause

Kl. 15.00 Et kurs om formidling til barn ved flanellograf av Sunniva Kristiansen

Kl. 16.30 Evaluering og erfaringsutveksling

Kl. 17.00 Slutt

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. oktober 2009)

av Webmaster publisert 05.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 16:05