Europas fundament er dets kristne røtter

Pave Benedikt XVI mottok mandag 19. oktober 2009 en diplomatisk delegasjon fra Den europeiske union, ledet av Yves Gazzo.

I sin tale understreket Benedikt kristendommens avgjørende rolle i utviklingen av den europeiske sivilisasjon. Den hellige far bemerket at dagen europeiske samfunn er "frukten av en lang og kompleks historie, hvor det ikke kan fornektes at kristendommen har spilt en igangsettende rolle".

"Det er viktig at Europa ikke lar sin sivilisasjonsmodell forfalle og rakne, tråd for tråd."

Samtidig understreket Paven at Kirken vil fortsette å følge utviklingen av de europeiske institusjoner med stor interesse, og alltid være en pressfaktor for anerkjennelsen av de grunnleggende prinsipper som har bidratt til den europeiske sivilisasjon - da spesielt respekt for livets verdighet fra vugge til grav, og familiens og ekteskapets unike rolle.

CWN - Catholic World News (19. oktober 2009)

av Webmaster publisert 20.10.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05