Avsluttet den afrikanske bispesynode

Søndag ble Den afrikanske bispesynode avsluttet i Roma med messe i Peterskirken. Mellom 4. -25 oktober har 33 kardinaler, 73 erkebiskoper, og 156 biskoper vært samlet for å diskutere hvordan Kirken best kan tjene forsoningens, rettferdighetens og fredens sak.

I sitt avsluttende felles budskap til verden fordømte synoden alle "skjulte forsøk på å ødelegge og underminere de verdsatte afrikanske familie- og livsvernsverdier".

Samtidig oppfordret bispesynoden det afrikanske folk om å tjene det felles beste, og bevare håpet på tross av fattigdom og store sosiale problemer.

De 57 enkeltforslag fra synodens deltagere ble søndag godkjent og overlevert til Pave Benedikt XVI. En postsynodal ekshortasjon vil senere bli utstedt.

På synodens nest siste dag ble det også offentliggjort at kardinal Peter Turkson, generalsekretær for den afrikanske synoden, er utnevnt til ny president for Det pavelige rådet for Rettferdighet og fred (Iustitia et Pax).

Les mer:

African Catholicism comes of age: the Synod message (CWN - Blogg)

At synod closing Mass, pope urges stronger evangelization in Africa (CNS)

CWN - Catholic World News (25. oktober 2009)

av Webmaster publisert 26.10.2009, sist endret 15.11.2011 - 14:18