Ikke inntaksstopp på St. Sunniva allikevel!

 Se også:

Torsdag 29. oktober har følgende gledelige brev fra St. Sunniva skoles rektor, Geir Moen, blitt offentliggjort på skolens nettsider:

SKOLESTRUKTUR SKOLEÅRET 2010

Som dere er informert om, har regjeringen åpnet adgang for private skoler å søke rentefritt lån til rehabilitering av skolebygninger.

Rektor har vært i kontakt med Byrådslederen i Oslo, og han vil stille seg positivt til en søknad fra vår skole.

Sett mot denne bakgrunn besluttet skolestyret på sitt møte 28.10.2009 at skolen likevel skal ta inn elever til trinn 8 og 1 høsten 2010.

Dette betyr i klartekst at de som i dag går på trinn 7, vil få tilbud om å få fortsette på trinn 8. Skolens administrasjon vil i nærmeste fremtid komme tilbake med informasjon om søknadsprosedyrer og søknadsfrist.

Alle problemer er langt fra løst. Som dere sikkert har fått med dere, er tilskuddsformelen på statsbudsjettet endret slik at vår skole - sammen med de 3 andre største privatskolene i landet - vil få et lavere statstilskudd i 2010 enn i 2009. Slikt skaper selvfølgelig problemer og er uakseptabelt. Det arbeides intenst for å få Stortinget til å endre dette når statsbudsjettet endelig vedtas.

Skolestyret har bedt rektor takke foreldre og elever for det formidable og taktisk kloke arbeidet som er blitt utført derfra for å få politikerne til å forstå den urettferdigheten som vår skole - og andre privatskoler - lenge har lidd under. Skolestyret og rektor har gjennom mange år arbeidet gjennom de såkalte formelt riktige kanaler for å få denne forståelsen uten å lykkes. Foreldre og elever har imidlertid lykkes 100%. STOR takk til dere.

Med hilsen

Geir Erik Moen
rektor/skolestyrets sekretær

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (29. oktober 2009)

av Webmaster publisert 29.10.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05