Felleskirkelig fakkeltog i solidaritet med kristne konvertitter

Fra fjorårets fakkeltog

 Se også:

Også i å har Norsk Misjon i Øst tatt initiativ til et felleskristent fakkeltog til støtte for forfulgte kristne.

TID: Onsdag 11. november kl. 17.00

OPPMØTE: Jernbanetorget, Oslo

PROGRAM:

- Bønn for mennesker som må lide for sin tro

- Overrekkelse av et opprop til Stortinget, der norske myndigheter blir oppfordret til å gjøre mer for å beskytte mennesker som skifter tro

- Samling i Centralkirken etterpå

Hvorfor går vi i fakkeltog?

I mange land møter mennesker som konverterer til kristen tro store problemer fra familie, lokalmiljøet eller myndighetene.

Også mange som kommer til kristen tro her i Norge opplever trusler og vanskeligheter på grunn av sitt valg. I årets fakkeltog oppfordrer vi norske kristne til å vise solidaritet og støtte disse forfulgte kristne, samt at vi oppfordrer norske myndigheter til å gi den nødvendige beskyttelsen til kristne konvertitter.

Ta med venner og møt opp!

Med vennlig hilsen

Fakkeltogkomiteen til støtte for forfulgte kristne

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. november 2009)

av Webmaster publisert 02.11.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05