Bønn for kall 6. november: St. Josephsøstrene

 Se også:

Oslo katolske bispedømmes kampanje "BØNN FOR KALL" fortsetter. Den markeres ved at alle bispedømmets menigheter i messen hver første fredag i måneden ber spesielt for kall. I Oslo markeres "kampanjen" også ved at bispedømmets ulike ordenshus, institutter og fellesskap osv. inviterer til messe i domkirken og til etterfølgende kirkekaffe med presentasjon.

Neste BØNN FOR KALL-dag, fredag 6. november, er det St. Josephsøstrene som forbereder messen i St. Olav domkirke kl. 18.00 og etter messen inviterer til kirkekaffe med presentasjon i menighetssalen.

Messe og treff er særlig myntet på alle som på en eller annen måte engasjeres i eller av preste- og ordenskall.

Både de som har sitt eget kall i bønnen og de som har andres kall i bønnen er velkommen!

St. Josephsøstrene i Norge har egne nettsider - se www.stjoseph.no.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. november 2009)

av Webmaster publisert 02.11.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05