Filippinsk sjelesorg og Ris menighet med ny møteplass for Au pairer

Den filippinske sjelesorg i Oslo katolske bispedømme (OKB) arrangerer nå i samarbeid med Ris menighet faste treff-kvelder for Au pairer.

Prosjektet er et ønske om å skape en møteplass for Au pairene lokalt - der de bor og arbeider. Målet er å styrke de sosiale båndene dem i mellom, men også båndet til Kirken ved å kunne møte de der de bor og jobber.

Diakonen i Ris menighet, og OKBs filippinske sjelesorg, har samarbeidet om å utforme aktivitetene som foreløpig går frem til jul. På programmet står blant annet foredrag, sang, musikk og matlaging.

Første møte holdes 9. november 2009 i menighetshuset ved Ris kirke. Se også en egen informasjonsbrosyre.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. november 2009)

av Webmaster publisert 05.11.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05