Informasjonstjenesten til Roma

Neste uke, 9.-15. november, vil Informasjonstjenesten være i Roma for å delta på det årlige møtet i samarbeidsrådet for europeiske bispekonferanser.

Årets møter er delt opp i to: 11.-12. november møtes pressetalsmennene for de europeiske bispekonferanser. Her skal det diskuteres og holdes foredrag om Kirken og mediene, og om hvordan man kan realisere økt samarbeid mellom ulike bispekonferanser.

12.-15. november møtes CCEE (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae), hvor kardinal Claudio Maria Celli, president for Det pavelige råd for sosial kommunikasjon, åpner et tre dager langt seminar om Kirken, kommunikasjon, nye media og ungdom m.m.

Øvrige representanter fra Den nordiske bispekonferanse er: pressetalsmann Maria Hasselgren fra Stockholm katolske stift, informasjonssjef Niels Messerschmidt i København katolske bispedømme og Biskop av København, Czeslaw Kozon.

Det vil i denne uken derfor være lite eller ingen nyhetsoppdatering på katolsk.no.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. november 2009)

av Webmaster publisert 06.11.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05