Fremgang for gymnasplanene

Florida

 Se også:

St. Paul skole planlegger en utvidelse av dagens barne- og ungdomsskole, slik at vi også får et katolsk gymnas, en katolsk videregående skole. Skolen er planlagt med 300 elever, hvorav de aller fleste vil følge studieforberedende utdanningsprogram, med vekt på klassiske, allmenndannende fag. Dette første katolske gymnaset i Norge nærmer seg nå virkelighet etter at Franciskussøstrene, med bispedømmets tilslutning, har bestemt at det tidligere Florida katolske sykehus skal stilles til disposisjon for formålet. 1937.

Florida er et signalbygg i Bergen ved innfarten fra syd og nært alle sentrale kommunikasjoner. Det ble reist av søstrene i 1937 og ligger sentralt i byen, én kilometer fra St. Paul kirke. Florida leies nå av Bergen kommune, som benytter det til avlastningsplasser for pleietrengende. Leieavtalen utløper senest i desember 2012, men kan muligens avsluttes et halvt års tid tidligere, avhengig av kommunens utbygning av nye sykehjem. Uansett kreves full rehabilitering av hele anlegget. I beste fall kan ombygning være ferdig til høsten 2013, men det kan fort drøye til 2014. Det satses på å etablere gymnaset med et lavere antall elever i midlertidige lokaler fra tidligst 2011, slik at det blir tre årstrinn som rykker inn på Florida når det er ferdigstilt.

Det er begeistring for prosjektet i St. Paul menighet, og de politiske signalene er meget positive. Vi vet imidlertid at vi må løse de fleste utfordringene på egenhånd. Med utgangspunkt i Franciskussøstrenes hengivenhet, bispedømmets velvilje og ikke minst dagens velfungerende St. Paul skole, ser vi at oppgaven lar seg løse.

Vi har fått gjennomført en mulighetsanalyse av den gamle sykehusbygningen, og den vil tjene til formålet, men ombygningen og etablering av gymnaset er budsjettert til 50 millioner kroner. Rundt 20 % av beløpet er på plass lokalt, men vi trenger flere med- og støttespillere. Enhver som ønsker et katolsk gymnas velkommen, oppfordres til å bidra. Pengegaver mottas med takk via bispedømmets givertjeneste, konto: 3000.15.11110, merk gaven "Katolsk gymnas, Bergen". Gaver kan gi skattefritak. Vi er i kontakt med noen lærere som er meget aktuelle for tjeneste i gymnaset, men ønsker å høre fra flere som vil vurdere dette.

Etter en årrekke som rektor ved St. Paul skole, gikk jeg i høst inn i stilling som skoleråd for Oslo katolske bispedømme. Etablering av det katolske gymnaset på Florida er en av mine sentrale oppgaver. Jeg er meget takknemlig for alle bidrag og innspill. Kontakt meg på skole@katolsk.no, mobil 918 85 945 eller kontoret i tilknytning til Marias Minde, Nylandsveien 29, 5039 Bergen.

-Gjermund Høgh

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (12. november 2009)

av Webmaster publisert 12.11.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05