Kardinal Bertone med brev til prester

Fra en presteordinasjon i Jilin, Kina. Foto: UcaNews

I anledning det internasjonale presteåret, har kardinal Tarcisio Bertone nå skrevet et offisielt brev til kinesiske prester. I brevet oppfordrer han prester til økt evangelisering og kall til hellighet.

I brevet, datert til den 10.11 og offentliggjort den 16. 11, siterer statssekretæren Den hellige Johannes Maria Vianney, og oppfordrer til "forsoning innad i det katolske samfunn, og en respektfull og konstruktiv dialog med de sivile myndigheter, uten å gi avkall på prinsippene i Den katolske tro. I dette henseende, på tross av de vedvarende utfordringene, så peker informasjonen som kommer fra ulike deler av Kina, også på tegn til håp."

Bertone fortsetter:

"Dear brother priests, you are pastors of the People of God in a geographically and demographically vast country. As the little flock in the midst of a great multitude of persons, you live side by side with the followers of other religions and with persons who are indifferent or indeed hostile towards God and towards religion ... There are various practical ways in which you can make your valuable contribution: for example, by visiting Catholic and non-Catholic families frequently, as well as villages, showing your concern for people's needs; by increasing efforts to prepare and train good catechists; by fostering greater use of charitable services directed especially to children and to sick and old people, in order to show the Church's unselfish charity; by organizing special gatherings where Catholics could invite their non-Catholic relatives and friends in order to become better acquainted with the Catholic Church and Christian faith; by distributing Catholic literature to non-Catholics".

Kardinalen peker også på at eukaristien "ikke bare forutsetter enhet med den lokale biskop, men også med Paven," og oppmuntrer på bakgrunn av dette de kinesiske prester til å la Den hellige messe være senteret for deres virke, og samtidig promotere praksisen med sakramentstilbedelse.

Les mer:

Cardinal Bertone Writes Letter to Priests in China (Vatikanradioen)

Mainland clergy welcome Vatican letter (UcaNews)

CWN - Catholic World News; o: ad (17. november 2009)

av Webmaster publisert 18.11.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05