Første saligkåring i Det hellige land

Den salige Maria Alfonsina Sultanah Danil Ghattas (1843-1927)

Nasaret, 22.11.2009 (KI) - Søndag den 22. november 2009, på Kristi kongefest, skjedde den første saligkåringen i historien i Det hellige Land, da Maria Alfonsina Sultanah Danil Ghattas (1843-1927) ble saligkåret i Bebudelsesbasilikaen i Nasaret i Israel. Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av hans personlige utsending, i dette tilfelle erkebiskop Angelo Amato SDB, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Tusenvis av troende fra Galilea, Jerusalem og Vestbredden var til stede.

Den salige Maria Alfonsina ble født som Sultanah Maria Danil Ghattas (Sūltanah Miriam; Soultaneh Maryam; Sultaneh) den 4. oktober 1843 i Jerusalem i Palestina, som da var en del av det osmanske riket. Hun kom fra en velstående og katolsk palestinsk familie. Da hun var fjorten år gammel, sluttet hun seg som postulant til den franske kongregasjonen «Søstre av St. Josef av Åpenbaringen» (Soeurs de Saint-Joseph de l'Apparition). I 1860 mottok hun ordensdrakten og fikk ordensnavnet Maria Alfonsina (fr: Marie-Alphonsine). Hun ble sendt til Betlehem, hvor hun ble satt til å undervise i katekismen. I tillegg grunnla hun brorskap og foreninger og fremmet Mariafromhet og rosenkransbønnen.

Søster Maria Alfonsina fikk den nåde å oppleve flere åpenbaringer av Vår Frue, og i disse avslørte Jomfru Maria sitt ønske om at det måtte grunnlegges en kongregasjon for unge arabiske kvinner og at de måtte få navnet Rosenkranssøstre. Søster Maria Alfonsina utnevnte p. Joseph Tannous Yamine (Yousef) fra Nasaret, kansler for det latinske patriarkatet, som sin veileder for å administrere den nye kongregasjonen. P. Tannous leide et beskjedent hus for de fem postulantene, og dit flyttet de inn den 24. juli 1880.

Dette regnes som grunnleggelsen av den nye kongregasjonen, «Søstre av Den hellige Rosenkrans av Jerusalem» eller Rosenkranssøstrene (Rosary Sisters - RS). Moder Maria Alfonsina og p. Tannous regnes som kongregasjonens to grunnleggere. Dette var den første og hittil eneste ordensgrunnleggelsen i det latinske patriarkatet Jerusalem. Grunnleggelsen skjedde med sultanens tillatelse.

Den latinske patriarken Vincent Bracco (1872-89) ikledde de første søstrene drakten den 15. desember 1881. Moder Maria Alfonsina måtte gå gjennom en hard kamp før hun den 12. oktober 1880 mottok dispensasjon fra sine lydighetsløfter til sine overordnede i kongregasjonen St. Josef og tillatelse til å tre inn i den nye kongregasjonen. P. Tannous var alltid der for å hjelpe henne i denne kritiske tiden. Den 6. oktober 1883 mottok hun Rosenkranskongregasjonens drakt, og den 7. mars 1885 var moder Maria Alfonsina en av den første gruppen på åtte søstre som fikk avlegge sine tre høytidelige løfter i en seremoni presidert over av patriark Vincent Bracco.

Den 25. juli 1885 ble moder Maria Alfonsina sendt sammen med en annen søster til Jaffa i Galilea. I oktober 1886 ble hun sendt til en ny grunnleggelse i Beit-Sahour («gjeterlandsbyen»), hvor det var forventet at hun skulle åpne en skole. I 1887 dro hun sammen med tre andre søstre til Salt, den første misjonen i Transjordan. To år senere ble hun sendt til Nablus, men av helsemessige årsaker ble hun brakt til moderhuset i Jerusalem. Straks hun var frisk igjen, ble hun sendt til Zababdeh.

I 1893 etablerte moder Maria Alfonsina et verksted i Betlehem for å gi arbeid til fattige jenter. Hun ble værende i Betlehem i femten år, og disse årene var fylt av nidkjærhet og entusiasme. I 1909 ble hun kalt tilbake til moderhuset i Jerusalem, og der var hun til 1917, da hun fikk i oppdrag å grunnlegge et barnehjem i landsbyen Ain Karim, seks kilometer vest for Jerusalem, ifølge tradisjonen det stedet hvor Døperen Johannes' foreldre Elisabeth og Sakarias bodde. Der kunne hun vende tilbake til et liv i bønn for å oppfylle Vår Frues ønske om at rosenkransen skulle resiteres uavbrutt. Den 25. mars 1927 døde moder Maria Alfonsina i Ain Karim ved Jerusalem mens hun ba rosenkransen sammen med sin søster Hanneh Danil Ghattas.

Den 15. desember 1994 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent av pave Johannes Paul II (1978-2005) og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 3. juli 2009 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hennes forbønn.

Rosenkranssøstrene har i dag rundt 260 medlemmer og er til stede og arbeider i Palestina, Israel, Jordan, Libanon, Egypt, Syria, emiratene Abu Dhabi og Sharjah i De forente arabiske emirater, Kuwait og Roma. De arbeider først og fremst i sjelesorgen og med utdannelse av jenter.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (22. november 2009)

av Webmaster publisert 22.11.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05