Motstand mot apostolisk visitas

Pr. Mary Clare Millea

 Se også:

Mange av lederskikkelsene fra kvinnelige ordenssamfunn i USA nekter å svare på formelle spørsmål gitt til dem i forbindelse med den pågående apostoliske visitas og undersøkelse av praksisen i landets over 340 kvinnelige ordenssamfunn.

I følge National Catholic Reporter har kun 1% av ordensmedlemmene respondert på et spørreskjema med deadline 20. november, gitt dem av priorinnen Mary Clare Millea, den første kvinne i historien utpekt av Vatikanet til å lede en apostolisk visitas.

Mange har i stedet for utfylt skjema sendt tilbake blanke ark, eller en kopi av deres ordens konstitusjon.

En anonym kilde forteller NCR om en "nesten universell motstand" mot Kongregasjonen for Troslærens undersøkelser, hvis intensjon er å se på bakgrunnen for dramatiske fall i antall kall, men også de teologiske standpunktene til mange av ordenssamfunnenes lederfigurer, som sies å være svært liberale i forhold til Kirkens lære på områder som homofili, kvinnelige prester, abort, Pavens autoritet osv.

Mange prominente amerikanske ordenssøstre har uttalt seg i svært negative ordelag om undersøkelsene; noen har også anbefalt sine medsøstre om ikke å samarbeide i forbindelse med den apostoliske visitas.

Visitasen begynte i januar 2009, og avsluttes i løpet av 2010.

Les mer:

Women religious not complying with Vatican study (National Catholic Reporter)

The Vatican's Investigation of Women Religious in America (Fr. Robert Barron)

NCR - National Catholic Reporter; Andreas Dingstad (24. november 2009)

av Webmaster publisert 27.11.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05