A service of Lessons & Carols

St. Olav domkor i Oslo ønsker velkommen til "A service of Lessons & Carols"!

Dette er 9. år på rad at domkoret synger de vakre engelske advents- og julesangene i tilknytning til de tradisjonelle ni lesningene om inkarnasjonen fra Den hellige skrift.

Også forsamlingen deltar i sangen, sammen med koret, som i en gudstjeneste.

"Lessons and carols"-formen stammer fra Den anglikanske kirke, hvor den tradisjonelt holdes på julaftens ettermiddag. Dette er ikke praktisk mulig å gjøre hos oss, derfor holdes vår "service" i adventstiden, men man forsøker å ikke i for stor grad foregripe julen i valget av carols.

Det er fri adgang, men vi tar gjerne i mot en kollekt til Caritas Norge.

Oslo: St. Olav Domkirke, tirsdag 15. desember 2009, kl. 19.30

Røyken: Røyken kirke, søndag 20. desember 2009, kl. 18.00

Dirigent: Domorganist Helge Landmark

Organist: Halvard A. Brattvoll

VELKOMMEN!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. november 2009)

av Webmaster publisert 01.12.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05