To diakonvielser i januar

 

Nguyen Duc Khiem (foto: Mats Tande 2012-01-30)
Khiem Per

 

 Se også:

I januar diakonvies to av Oslo katolske bispedømmes prestestudenter, Per Kværne og Nguyen Duc Khiem. Den høytidelige diakonvielsen finner sted i St. Olav domkirke lørdag den 2. januar kl. 12.00, og det er biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo som presiderer. Alle er hjertelig velkommen til en enkel kirkekaffe etter seremonien.

Nguyen Duc Khiem ble født den 27. desember 1980 i Binh Tuy i bispedømmet Phan Thiet i Vietnam. Han kom til Norge i 1989 og vokste opp i Stavanger. Han har studert ved Høgskolen i Stavanger og er ingeniør med bachelor i maskin. Han har vært aktiv innen Caritas, katekese, Fransiscus-kor, bønnegruppe og TTNTT. Nguyen Duc Khiem begynte studiene som prestekandidat for Oslo katolske bispedømme i Allen Hall høsten 2004 og har gjort hele studieløpet, inkludert menighetspraksisen, i London, hvor han fortsatt studerer. Han ble innsatt som lektor av biskop Eidsvig i Allen Hall 14. mai 2006 og som akolytt av hjelpebiskop John Arnold, Westminster, den 2. februar 2008, også i Allen Hall. Han ble tildelt ordinasjonskandidaturet i Allen Hall av biskop Eidsvig 25. oktober 2008.

Per Kværne ble født i Oslo 1. april 1945. Han er Magister artium i sanskrit, Universitetet i Oslo, 1970 og Dr. philos. (Universitetet i Oslo) 1973. Var Universitetslektor i religionshistorie, Universitetet i Bergen, 1970-1975 og professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo 1975-2007. Han ble tatt opp i Den katolske kirkes fulle fellesskap 15. juni 1998. Per Kværne er enkemann med voksne barn. Han var en tid tilknyttet bispedømmets program for utdanning av permanente diakoner, men ble høsten 2008 tatt opp som prestekandidat for Oslo katolske bispedømme tilknyttet St. Eystein presteseminar. Han har fulgt studier ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo og Institut Catholique i Paris. Biskop Eidsvig tildelte ham ordinasjonskandidaturet 25. mars i år og innsatte ham som lektor den 24. juni og akolytt den 29. juni.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. november 2009)

av Webmaster publisert 02.01.2010, sist endret 31.01.2012 - 14:23