Bønn for kall 4. desember: Søstrene av Det hellige kors av Nha Trang

 Se også:

Oslo katolske bispedømmes kampanje "BØNN FOR KALL" fortsetter. Den markeres ved at alle bispedømmets menigheter i messen hver første fredag i måneden ber spesielt for kall. I Oslo markeres "kampanjen" også ved at bispedømmets ulike ordenshus, institutter og fellesskap osv. inviterer til messe i domkirken og til etterfølgende kirkekaffe med presentasjon.

Neste BØNN FOR KALL-dag, fredag 4. desember, er det Søstrene av det Hellige Kors av Nha Trang som forbereder messen i St. Olav domkirke kl. 18.00 og etter messen inviterer til kirkekaffe med presentasjon i menighetssalen.

Messe og treff er særlig myntet på alle som på en eller annen måte engasjeres i eller av preste- og ordenskall.

HJERTELIG VELKOMMEN!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. november 2009)

av Webmaster publisert 30.11.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05