Uttalelse fra OKBs Kommisjon for interreligiøs dialog

RELIGIØSE RITUALER OG SYMBOLER I DET OFFENLIG ROM

Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for interreligiøs dialog vil hegne om religionsfriheten, som pave Johannes Pau II en gang uttalte er "selve hjertet i menneskerettighetserklæringen". Dette betyr at man i full frihet kan utøve og markere sin tro ved bruk av ritualer og symboler i det offenlig rom. Mennesker har til alle tider gitt uttrykk for sin tro gjennom ritualer og symboler, og ikke minst ved å etablere religiøse bygg som kirker, klostre, synagoger, templer og mosker - selve rammen om trosutøvelsen.

Med dette som bakgrunn, ønsker Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for interreligiøs dialog sterkt å beklage utfallet av folkeavstemmingen i Sveits, hvor flertallet har valgt å innføre forbud mot bygging av minareter - som normalt er en del av en moske (Sveits har i dag fire minareter). Resultatet av folkeavstemmingen blir nå automatisk del av landets lover. Når Sveits tidligere også har vedtatt forbud mot bønnerop fra minaretene, er dette en alvorlig innskrenking av trosutøvelsen.

Derfor rådet Den katolske kirke i Sveits sine troende til å stemme nei til forbudet.

Vi ønsker å benytte denne anledningen til å rette søkelyset på lignende antireligiøse reaksjoner i Norge generelt- og mot Den katolske kirke spesielt. Blant annet har et av våre klostre i Oslo ved flere anledninger fått negative reaksjoner på ringing av klosterklokken ved tidebønnene morgen, middag og kveld. Tidebønnene er helt sentrale for våre klostre i Den katolske kirke verden over. I denne saken savnet vi støtte fra andre trossamfunn i Norge, som i andre tilfeller har vist vilje til å fremme religionsfriheten i praksis.

Vi vil videre benytte denne anledningen til å oppfordre alle som er opptatt av religionsfrihet til å sette fokus på brudd på denne også utenfor Europas grenser - og ikke minst i enkelte muslimske land, hvor kristne beretter om trakassering, forfølgelse og drap, og hvor kirker og klostre brennes til grunne.

La oss med bakgrunn i det oppsiktsvekkende resultatet av folkeavstemmingen i Sveits, på ny forplikte oss til og forene oss i et krafttak for vern av religionsfriheten i hele verden - for troende av alle religioner.

Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for interreligiøs dialog, ved

Magister May-Lisbeth Myrhaug

Leder

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. desember 2009)

av Webmaster publisert 01.12.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05