Evangelisering og miniretrett i St. Olav menighet

St. Olav menighet i Trondheim inviterer til evangeliserings- og miniretrett!

P. Arnfinn Haram og sr. Anne Bente Hadland kommer for å hjelpe oss til å forberede julefeiringen.

Program:

Torsdag 3. desember:

Kl. 18.00: "Søk først Guds rike" (Matt 6,19-34). Kort innledning om evangeliseringen, deretter messe med påkalling av Den hellige ånd.

Kl. 19.00: Foredrag. Trenger vi evigheten? Samtale før servering av enkelt måltid.

Fredag 4. desember:

Kl. 18.00: Foredrag. "Hva gagner det et menneske..." (Matt 16, 24-28). Samtale om temaet.

Anledning til skriftemål

Kl. 19.30: Messe med tilbud om sykesalving og forbønn. Enkelt måltid.

Lørdag 5. desember:

Kl. 14.00: Miniretrett. Det kontemplative aspekt i hverdagen. Det blir kaffe og litt å spise ved ankomst!

Kl. 14.30: Foredrag. "Ett er nødvendig" (Lk 10,38-42), med påfølgende samtale.

Kl. 15.30: Sakramentstilbedelse og anledning til skriftemål.

Kl. 16.30: Foredrag. "Du har valgt den gode del", med påfølgende samtale.

Kl. 18.30: Messe med tilbud om forbønn og sykesalving. Hyggelig måltid og samvær.

Søndag 6. desember:

Kl.11: Høymesse med utsendelse. Kirkekaffe.

Du kan delta på hele eller deler av programmet. Det er ingen påmelding, men særlig til måltidene ville det være fint om du kan hjelpe oss å beregne mengden.

Send gjerne en sms eller ring p. Dominic på tlf. 911 44 591. Han svarer også på spørsmål.

Dersom du kommer langtveisfra eller ønsker overnattingstilbud, anbefaler vi Birgittaklosteret på Tiller: tlf. 72 89 40 00.

HJERTELIG VELKOMMEN!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. desember 2009)

av Webmaster publisert 03.12.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05