Dmitri Medvedev møter Benedikt XVI

 Se også:

Den russiske president Dmitri Medvedev møter i dag pave Benedikt XVI i Vatikanet.

Selv om møtet er av det korte slaget, er det et tydelig tegn på de siste års forbedring i forholdet mellom Den hellige stol, og Det ortodokse patriarkat av Moskva.

En representant fra myndighetene i Hviterussland foreslår nå at landet vil være en ideell møteplass ved et eventuelt møte mellom Den hellige far og Patriark Kirill.

Bokutgivelse. Moskva-patriarkatet ga nylig ut en samling med pave Benedikts taler - holdt både før og etter sitt valg som den øverste pontiff - og omhandler Europas åndelige krise.

Boken, med tittelen "Europe Spiritual Homeland", er foreløpig utgitt på italiensk og russisk, og inkluderer et forord av lederen for Moskvapatriarkatets mellomkirkelige avdeling, erkebiskop Hilarion Alfeyev.

God tone. Siden valget av Kirill som ny patriark av Moskva, har den økumeniske kontakten og retorikken ovenfor Vatikanet tatt et stort skritt fremover.

Kirill møtte også Den hellige far tre ganger i løpet av sin tid som leder for Moskvapatriarkatets mellomkirkelige avdeling, nå besatt av før nevnte Hilarion.

Han har også ved flere anledninger gitt sin støtte til økt samarbeid mellom verdens to største kirkesamfunn, der kampen mot den europeiske sekularisme og fremme av klassiske kristne verdier ser ut til å være noe av det som forener de to kirkelederne.

Gamle sår er allikevel til stede, og har blant annet kommet til uttrykk gjennom beskyldninger om Den katolske kirkes ulovlige misjonering på ortodoks territorium. Vatikanet har tidligere avvist dette, og pekt på at den russiske katolske kirke kun driver pastoralt menighetsarbeid blant sine rundt halv million medlemmer.

I følge Interfax, skal Medvedev og Benedikt under dagens møte diskutere utfordringer innen religions- og kulturdialog, samt mellomstatlige spørsmål.

Les mer:

Minsk suggests hosting first meeting of Orthodox, Catholic leaders (RIA Novosti)

The speeches of Benedict XVI on Europe published by Patriarch Kyril (AsiaNews)

CWN - Catholic World News (3. desember 2009)

av Webmaster publisert 03.12.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05