Advarte mot frigjøringsteologi

 Se også:

I anledning de brasilianske biskopers "ad limina"-besøk til Roma, advarte pave Benedikt mot frigjøringsteologiens farer, og presiserte dets alvorlige konsekvenser for det kirkelige fellesskap.

I sin adresse til biskopene minnet Benedikt om at "sist august markerte 25 år siden Troslærekongregasjonens 'Instruksjon om visse aspekter ved frigjøringsteologien'. Dokumentet setter fokus på de involverte farene ved visse teologers ukritiske absorbering av marxistiske teser og metodologi".

Paven advarte om at de "mer eller mindre synlige" arr fra marxistisk frigjøringsteologi, som for eksempel "opprør, splittelse, dissentering, forbrytelser og anarki, fremdeles setter sine spor, skaper lidelse og et alvorlig tap av dynamisk styrke i deres bispedømmer".

"Libertatis nuntius" ble publisert av Troslærekongregasjonen, den 6. august 1984, på vegne av pave Johannes Paul II.

Dets formål var å sette søkelys på visse former av frigjøringsteologien, særlig den som adopterer marxistiske læresetninger som ikke lar seg forene med kristen tro, da særlig marxistisk historieforståelse og teser om klassekamp.

Les mer:

Benedict XVI cautions against dangers of Marxist liberation theology (CNA)

CNA - Catholic News Agency (7. desember 2009)

av Webmaster publisert 08.12.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05