Ortodokse betingelser for et toppmøte mellom patriark og pave

 Se også:

Moskvapatriarkatet sier seg villig til å arrangere et møte mellom pave Benedikt XVI og patriark Kirill, på den betingelse at Vatikanet godtar kjente betingelser satt av Den russisk-ortodokse kirke, skriver Interfax.

Erkebiskop Hilarion, formann for Moskvapatriarkatets mellomkirkelige avdeling, sier i et TV-intervju den 6. desember at Den ortodokse kirke forventer at Vatikanet "tar konkrete skritt for å vise sitt ønske om samarbeid".

"Vår holdning har vært uforandret i mange år", sier Hilarion. Et toppmøte bør kun finne sted etter fullgode forberedelser, sier erkebiskopen, og disse inkluderer Vatikanets forsikring om en stopp på det han kaller "proselyttering" i Russland og dets nærområder.

Vatikanet har på sin side gjentatte ganger sagt at proselyttering er uakseptabelt, men at katolikker samtidig må være frie til å vitne om Evangeliet til de russere som ikke er tilknyttet noe kirkesamfunn.

I intervjuet sier Hilarion også at Vatikanet må gjøre noe for å løse spenningen mellom de katolske og ortodokse kirkesamfunn i Ukraina. I følge formannen for Moskvapatriarkatets mellomkirkelige avdeling, ble mer enn 500 ortodokse sogn "tatt med makt" av katolikker fra den østlige rite etter kommunismens fall.

Katolske og ortodokse ukrainere har gjentatte ganger vært i konflikt grunnet uenigheten om kirkelige eiendommer som ble konfiskert fra Den ukrainske katolske kirke under det sovjetiske styre. Mange av disse ble deretter overlevert til Den ortodokse kirke. Etter kommunismens fall har den gjenopplivde ukrainske katolske kirke krevd eiendommene tilbakelevert.

Den hellige stol har ikke kommet med noen kommentarer til erkebiskop Hilarions siste uttalelser.

Les mer:

Russian Church wants "concrete steps" from Vatican to make Patriarch-Pope meeting possible (InterFax)

What would Catholic-Orthodox reunion look like? (Eric Sammons' blogg)

CWN - Catholic World News; Andreas Dingstad (7. desember 2009)

av Webmaster publisert 08.12.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05