St. Josephsøstrenes historie i bokform

Den Norske Ordensprovins av St. Josephsøstrene av Chambéry har utgitt kongregasjonens historie. Historien er samlet i en elegant boks, som omfatter seks bind: Den internasjonale historie 1650-2009, Den norske historie 1865-1915, Den norske historie 1915-1940 og Den norske historie 1940-2009. Boksen inneholder også et bind med søstrenes konstitusjoner og et fotoalbum som viser søstrenes liv i dag.

St. Josephsøstrene av Chambéry er den kongregasjon som har virket lengst i Norge i moderne tid, og har tallmessig alltid vært den største. Denne utgivelsen er et betydelig løft for søstrene og en unik dokumentasjon av nyere norsk katolsk historie. Bokboksen er ikke i vanlig salg, men søstrenes venner og andre spesielt interesserte kan henvende seg til Den Norske Provinsen vedrørende bøkene.

www.katolsk.no gratulerer med utgivelsen!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. desember 2009)

av Webmaster publisert 09.12.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05