Venter omfattende reorganisering av Kirken

 Se også:

Irske katolikker står ovenfor en "omfattende reorganisering" av Kirken. Dette skriver avisen 'Irish Times' etter fredagens møte mellom Den hellige far og ledelsen for Den irske kirke.

Møtet var arrangert for å diskutere misbruksskandalen i erkebispedømmet Dublin. Detaljer rundt hvilke, eller hvor omfattende de strukturelle endringene vil bli, er foreløpig ikke kjent.

Kardinal Brady, Den irske kirkes primas, beskriver møtet som vellykket, og uttrykte samtidig sorg for "å være tilbake her igjen for å diskutere det smertefulle spørsmål om seksuelt misbruk av barn".

Pastoralbrev. I erklæringen fra fredagens møte, ga Benedikt XVI beskjed om at han kommer til å adressere de irske katolikker gjennom et pastoralbrev, som vil "indikere klart de initiativ som skal bli tatt for å svare på situasjonen". I uttalelsen er det ikke angitt noe tidsperspektiv, men sett i lys av sakens alvorlige karakter, ventes brevets snarlige publikasjon.

I følge Dublins erkebiskop Diarmuid Martin, kan pastoralbrevet inkludere klare retningslinjer for "en betydelig reorganisering av Kirken i Irland", en fornyelse erkebiskopen selv etterlyser.

Dette inkluderer blant annet tiltak for å sikre økt beskyttelse av barn, og legfolks økte deltagelse innad i Den irske katolske kirke.

Trekker seg? Det er også ventet restrukturering innen det kirkelige hierarki, og ubekreftede kilder sier at biskopen av Limerick, Donal Murray, er blitt bedt om å trekke seg. Biskopen selv er i Roma denne uken, og det er fremdeles uklart hvorvidt Murray personlig har annonsert sin avgang.

I tillegg skal erkebiskop Martin ha bedt hjelpebiskop Leo O'Mahoney - som ikke lenger er involvert i pastoralt arbeid etter en oppsiktsvekkende tidlig avgang som 61-åring i 1996 - om ikke å ta del i noen form for aktiviteter i erkebispedømmet Dublin.

Kardinal Giovanni Battista Re, Prefekt for Kongregasjonen for biskopene, var selv tilstede på fredagens møte i Vatikanet, og er ventet å levere en snarlig rapport med sin anbefaling vedrørende biskop Murrays fremtid.

Etter fredagens møte kom det frem at det skal kuttes i antall irske bispedømmer, i tillegg til økt satsing på ledelsestrening til biskoper.

Les mer:

Fate of five bishops hangs in the balance (Irish Independent)

Former bishop gives up role in charity after criticism in report (Irish Times)

Bishop Murray to have second meeting in Rome (Irish Times)

CNA - Catholic News Agency; Andreas Dingstad (12. desember 2009)

av Webmaster publisert 15.12.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05