Oslo katolske bispedømme søker bestyrerinne/bestyrer

Oslo katolske bispedømme har nærmere 60.000 registrerte medlemmer og omfatter de tretten sydligste fylker, t.o.m. Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark. Bispedømmet har 23 menigheter.

Da vår nåværende bestyrerinne slutter, søker vi derfor:

Bestyrerinne/bestyrer til Bispegården i Oslo katolske bispedømme

Den aktuelle kandidaten vil ha det daglige ansvar for drift av bispegårdens kjøkken og hushold. Bestyrer deltar også i det praktiske arbeid i avdelingen.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Daglig ansvar for hus- og kjøkkendrift. Driftsplanlegging på kort og lengre sikt. Kostnadskontroll. Varierende arbeidstid.

Personalansvar. Opplæring av personell, motivasjon og utvikling. Planlegging og gjennomføring av daglige oppgaver og rutiner. Ansvar for time- og vaktlister. Delegering av oppgaver.

Kjøkkendrift. Produksjon av varm og kald mat, Menyplanlegging og utvikling. Tilrettelegging for møtevirksomhet. Kvalitetssikre og gjennomføre lunsjer, middager og selskap/større engasjementer.

Påse at IK-Mat prosedyrer og krav overholdes.

Kontakt mot leverandører. Lagerhold og innkjøp av forbruksvarer.

Husdrift. Yte maksimal service overfor våre gjester og kolleger. Oppfølging av renhold og vaskeri.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Kokkefagbrev eller tilsvarende, gjerne erfaring fra hus- og kjøkkendrift. Bør ha hatt budsjettansvar. Evne til å lede og motivere andre og håndtere hektiske perioder. Er tydelig på hva du forventer av dine medarbeidere. Gode kommunikasjonsevner, og liker å få folk til å trives. Proaktiv og fleksibel serviceinnstilling.

Kvalitetsbevisst, strukturert, og med sans for orden.

Snakker og skriver skandinavisk/engelsk. God kjennskap til MS Office. Førerkort en fordel.

Utdanning

Kokkefagbrev eller tilsvarende, med allsidig hus- og kjøkkenerfaring, samt administrativ erfaring.

Vi tilbyr

En svært selvstendig stilling. Lønn etter avtale. Pensjons- og forsikringsordninger.

Arbeidssted

Bispegården ligger i Akersveien 5, Oslo, og huser presteleiligheter og kontorer.

For nærmere informasjon, kontakt bispedømmets administrative leder, Einar Nelson. tlf: 23 21 95 09, e-post: Einar.Nelson@katolsk.no

Søknadsfrist: 30. januar 2010.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. desember 2009)

av Webmaster publisert 06.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 16:05