Seminar for medarbeidere i Kirken

Velkommen til seminar for medarbeidere i Kirken!

Lørdag den 13. februar 2010, arrangerer Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme, et seminar for medarbeidere i Kirken.

Mål for seminaret:

- Skape interesse for menighetsarbeidet

- Stimulere til økt innsats for menigheten

- Skape større forståelse for hva arbeidet i en menighet innebærer og hva den enkelte kan bidra meD

Målgrupper for seminaret:

- Ansatte i menighetene

- Medlemmer av menighetsrådene

- Andre frivillige medarbeidere i menigheten

- Personer i menigheten som vil vite mer om hva som forventes dersom de stiller seg til disposisjon

Innhold i seminaret:

- Hva er menighetsarbeid - arbeide i Menighetsråd - aktuelle arbeidsoppgaver

Utvalg/arbeidsgrupper: Caritasutvalg, Menighetslivsutvalg, Liturgiutvalg - herunder også feiring av spesielle helligdager, og ideer til slike feiringer, Barne- og ungdomsutvalg - katekese

- Nye regler for menighetsråd i OKB, en gjennomgang

- Egne statutter for den enkelte menighet. Eks. på godkjente statutter

- Menighetshåndboken - hvordan bruke den og hva er viktige kapitler

- Legfolks deltagelse og medvirkning i menighetene

- Samarbeide mellom sogneprest og menighetsråd

- Hvordan stimulere til aktiv virksomhet i menighetene, hvordan få flere med i menighetens arbeid. Hva er utfordringer for den enkelte, og hvilket behov har den enkelte for hjelp og støtte?

- Hvordan kan vi få til et fellesskap i menighetene?

- Hvordan bør kommunikasjon internt i menigheten fungere, og kommunikasjon på tvers av menighetene?

Seminaret vil bli gjennomført som presentasjoner med påfølgende diskusjoner.

NB! Programmet er kun foreløpig. Endringer kan forekomme. Dette vil i tilfelle bli annonsert.

Tid og sted: Oslo, lørdag 13. februar 2010

Antall deltagere: 20-25 personer

Ressurspersoner: Prester i OKB, aktive medlemmer i MR, andre med spesialkompetanse:

Biskop Bernt Eidsvig

P. Fredrik Hansen

Einar Nelson, OKB

Ansvarlig: PROs arbeidsgruppe for seminaret

Påmelding sendes til pastoralrådets sekretær, Gunhild Ficarra: Gunhild.Ficarra@katolsk.no

Velkommen!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. desember 2009)

av Webmaster publisert 18.12.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05