Bønn for kall 8. januar: Augustinerkorherrene

Fredag 8. januar er det igjen tid for BØNN FOR KALL - Oslo katolske bispedømmes bønnekampanje for preste- og ordenskall. I tillegg til at alle menigheter og ordenshus denne dagen ber spesielt for kall i sine messer, holdes det en sentral markering i St. Olav domkirke. Denne gang er det Augustinerkorherrene som forbereder messen kl. 18.00 og innbyr til etterfølgende kirkekaffe på St. Sunniva skole (NB!), med presentasjon.

VELKOMMEN!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. januar 2010)

av Webmaster publisert 04.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59