Markerer "Prestenes År"

 Se også:

I forbindelse med prestenes år vil det bli feiret messer i hele bispedømmet søndag den 24. januar, der fokuset rettes på prestenes kall og oppgaver i Kirken. I denne messen bes det spesielt for prestene og deres virke.

Minnefond. En egen utgangskollekt vil gå til biskop Grans minnefond. Fondet ble stiftet med midler etter biskop John Willem Gran den 1. januar 2009, med det formål å utdele stipendier til faglig og personlig utvikling av prester tilknyttet Oslo katolske bispedømme (OKB). Fondet forvaltes også av OKB.

Det vil etter hvert bli mulighet for å donere til fondet, gjennom bispedømmets nye elektroniske givertjeneste.

Forbønner. Egne forbønner vil bli utarbeidet og sendt til sogneprestene i bispedømmet. Pastoralrådet vil også få trykket et bønnekort, i tillegg til et hefte med ulike tekster av pave Benedikt XVI og Den hellige Johannes Maria Vianney. Dette for å be om nye prester, og styrking av eksisterende prestekall.

Kortene og heftene sendes direkte til menighetene.

Tema for presteåret, som markeres mellom 19. juni 2009 - 11. juni 2010, er "Kristi trofasthet, presters trofasthet".

Oslo katolske bispedømme oppfordrer alle menigheter til å markere dette under messen søndag den 24. januar.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. januar 2009)

av Webmaster publisert 20.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59