Olsokkomiteen i Trondheim legges ned - nasjonal Olsokkommisjon etableres

Etter å ha hørt prestene i Midt-Norge, og i påvente av at en nasjonal Olsokkomisjon underlagt Norsk Katolsk Bisperåd etableres, har biskop Bernt Eidsvig, apostolisk administrator i Trondheim, bestemt å legge ned Olsokkomiteen i Trondheim med umiddelbar virkning.

Alle komiteens oppgaver overtas av en nasjonal kommisjon.

+ Bernt Eidsvig
Apostolisk administrator av Midt-Norge stift

Melding fra Midt-Norge Stift (5. januar 2009)

av Webmaster publisert 05.01.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59